Scroll Top

Φως αισιοδοξίας για τη θέση των δανειοληπτών της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη

Υψηλάντης

Συνήλθε την Παρασκευή 19.02.2021 στην Αίθουσα Γερουσίας τoυ Μεγάρου της Βουλής, η
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση των μελών της
Επιτροπής, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του
Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις προκλήσεις και
τις προοπτικές του, με έμφαση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, o
Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γεώργιος Ζαββός, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννης
Στουρνάρας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος,
κ. Σπυρίδων Παντελιάς, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας
της Ελλάδος, κ. Ιωάννης Τσικριπής, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Γεώργιος
Χαντζηνικολάου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις, κ. Αναστάσιος Πανούσης.
Κατά τη συνεδρίαση το λόγο έλαβε και ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου
Βασίλης Α. Υψηλάντης ο οποίος έθεσε, πέραν του προβλήματος των κόκκινων δανείων στις συστημικές
τράπεζες και το μεγάλο πρόβλημα στο οποίο έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες της πρώην Συνεταιριστικής
Τράπεζας Δωδεκανήσου οι οποίοι δεν τυγχάνουν αναλόγων ρυθμίσεων με εκείνους των συστημικών
Τραπεζών.
Ως γνωστόν από το μήνα Νοέμβριο 2019 ο βουλευτής Δωδεκανήσου προκαλεί συζητήσεις για την
εξεύρεση λύσης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσον και σε επίπεδο Ελληνικής Κυβέρνησης και Τράπεζας της
Ελλάδος.
Συγκεκριμένα λαβών το λόγο ο Βασίλης Α. Υψηλάντης τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«… Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κύριε Διοικητά της Τράπεζας της
Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Διαχείρισης
Δανείων, ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν σήμερα στην Επιτροπή μας. Οι
προβληματισμοί, οι ανησυχίες, οι πολιτικές, οι οποίες προωθούνται και από την Ελληνική Κυβέρνηση σε

σχέση με τα κόκκινα δάνεια και την βιωσιμότητα των ελληνικών τραπεζών, καθώς επίσης και οι διεργασίες
οι οποίες γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες πρέπει από όλες τις υγιείς ευρωπαϊκές δυνάμεις να
επιταχυνθούν και εννοώ τόσο το θέμα της ένωσης των τραπεζών, αλλά και όλα τα άλλα, τα οποία έχουμε
σε εκκρεμότητα, εξαιτίας των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία στον οικονομικό τομέα
και στα δάνεια και στη λειτουργία των τραπεζών.
Άλλωστε, η καλή λειτουργία των τραπεζών, που είναι και ένα κομμάτι και της λειτουργίας της
αγοράς, βοηθάει και την υπόθεση της δημοκρατίας, εφόσον αγγίζει τον άνθρωπο και την καθημερινότητά
του, αλλά και τη δραστηριοποίηση του και μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ, σ’ένα θέμα εκτός της λειτουργίας των συστημικών
τραπεζών, που αφορά την οικονομία της περιοχής μου της Δωδεκανήσου και την υπό εκκαθάριση πλέον
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου. Υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, όχι μόνον
εξαιτίας του βίαιου κλεισίματος της συγκεκριμένης Τράπεζας, αλλά και λόγω του ότι συσσωρεύονται
προβλήματα και λόγω της πανδημίας, τα ίδια αυτά που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες των συστημικών
τραπεζών, καθώς επίσης και λόγω των άλλων προβλημάτων και των αδικιών σε σχέση με τις
λειτουργούσες συστημικές τράπεζες. Αν θέλετε λόγω των σημερινών προβλέψεων που υπάρχουν μέχρι
σήμερα στις ΕΠΑΘ, που διέπουν τη λειτουργία τους δηλαδή στην ΕΠΑΘ 77/2013 «Όροι και προϋποθέσεις
για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν
τεθεί σε ειδική εκκαθάριση» και στον κώδικα δεοντολογίας σε οφειλέτες, «εφαρμογή του κώδικα
δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων».
Θεωρώ ότι πλέον είναι ώριμο προς αυτή την κατεύθυνση να υπάρξει μία πρόταση επικαιροποίησης, προς
τον σκοπό, ώστε να εξομοιωθούν οι όροι των ρυθμίσεων μεταξύ συνεταιριστικών και εμπορικών
τραπεζών, στο θέμα της διάρκειας του δανεισμού. Δεν μπορεί ο ίδιος πελάτης να ρυθμίζει τα δάνεια του
σε τράπεζες συστημικές για 20 χρόνια, με ορίζοντα 20ετίας, ενώ στις συνεταιριστικές υπό εκκαθάριση, σε
ένα όριο 7 το πολύ 10 ετών. Αυτό, αντιλαμβάνεται κανείς, αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό, στρέβλωση της
αγοράς και κυρίως αδικία από όποια πλευρά κι αν ιδωθεί. Η δυνατότητα που πρέπει να παρασχεθεί για
κούρεμα και στις τράπεζες αυτές σε πόσα κάτω από την εκτιμώμενη αξία των προσημειωμένων ακινήτων
του δανείου ή της περιουσίας του πιστούχου, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις συστημικές τράπεζες. Η
εκτίμηση αντικειμενικής ή αγοραίας αξίας των ακινήτων δεν έχει καμία σχέση με τη δυνατότητα πώλησης
των ακινήτων σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης, όπως οι τωρινές. Οι τραπεζίτες κατά περίπτωση
δέχονται και κουρέματα δανείων, σε χαμηλότερες τιμές από την εκτιμωμένη, αλλά μη υλοποιήσιμη αξία
των ακινήτων. Οι υπό εκκαθάριση, όμως, συνεταιριστικές τράπεζες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί έκπτωση των εξωλογιστικών τόκων σε όλα τα δάνεια, ενυπόθηκα και μη, με
οριζόντιο χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος και αυτό
θεμελιώνεται και μέσα από τους κώδικες δεοντολογίας, οι οποίοι υπάρχουν.
Με αυτές τις σκέψεις ζητώ συγνώμη για την παρέκκλιση τη σημερινή, ωστόσο τη θεωρώ πολύ
αναγκαία, για την δυναμική συνέχιση μιας οικονομίας, της νησιωτικής μας οικονομίας, η οποία σήμερα
εξαιτίας αυτής της στρεβλής κατάστασης, υποφέρει. Ευχαριστώ πολύ…».
Απαντώντας στην τοποθέτηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη, ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Στουρνάρας τόνισε ότι σε σχέση με την PQH, εκκαθαρίστρια εταιρεία
της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, αποφασίστηκε να εφαρμόζουν πλέον τα κριτήρια
που εφαρμόζονται στους δανειολήπτες από τις άλλες Τράπεζες και ότι δεν υπάρχει απολύτως καμιά
διαφορά μεταξύ PQH και Τραπεζών σήμερα.
Συγκεκριμένα ο κ. Στουρνάρας σε σχέση με την παρέμβαση Υψηλάντη είπε μεταξύ άλλων: «… Η PQH
δεν είναι τράπεζα έτσι; Δεν είναι Bad Bank. Η PQH είναι εκκαθαριστής. Η PQH ανακτά και τα επιστρέφει

στο Ελληνικό Δημόσιο. Έχει βεβαίως αυστηρότερη νομοθεσία απ’ ότι έχουν οι τράπεζες. Παρόλα αυτά, και
σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών ο όποιος αυτός κρίνει πως θα δουλέψει η PQH, διότι οι
ανακτήσεις της PQH πάνε όλες για τη μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Παρόλα αυτά, πήραμε την
απόφαση και η PQH να εφαρμόζει στους δανειολήπτες τα κριτήρια που εφαρμόζουνε και οι άλλες
τράπεζες. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά μεταξύ PQH και τραπεζών σήμερα. Και μην
ξεχνάτε ότι η PQH είναι Ελληνικό Δημόσιο, δουλεύει για το Ελληνικό Δημόσιο.».
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Βασίλης Α. Υψηλάντης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Με τη σημερινή τοποθέτησή του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, διανοίγει στους δανειολήπτες
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου μια πόρτα αισιοδοξίας για την καλύτερη διευθέτηση των
υποχρεώσεων τους. Οι μέχρι σήμερα συστηματικές και εμπεριστατωμένες ενέργειες μου αποφέρουν
καρπούς.».

0Shares

Comments (1)

Niektóre programy wykrywają informacje o nagraniu ekranu i nie mogą wykonać zrzutu ekranu telefonu komórkowego.W takim przypadku można użyć zdalnego monitorowania, aby wyświetlić zawartość ekranu innego telefonu komórkowego. https://www.xtmove.com/pl/how-view-the-screen-content-another-phone/

Leave a comment