Scroll Top

Μπάσκετ Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν Ε Α Ν Ι Δ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022

62_pg

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου, του καταστατικού της
Ε.Ο.Κ. και των κανονισμών της γενικής προκήρυξης πρωταθλημάτων 2021-2022,
όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3364/ 15-6-2021 έγγραφο της
Ε.Ο.Κ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Το πρωτάθλημα νεανίδων αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 με τους παρακάτω
όρους:
ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα νεανίδων περιόδου 2021-2022 δικαιούνται συμμετοχής τα σωματεία
που ανήκουν στη δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν ανάλογα τμήματα.
ΑΡΘΡΟ 2 ο :ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 23-24/10/2021. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις
28/9/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου
(κλειστό γυμναστήριο Ρόδου), με την παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε
σωματείο. Τελευταία ημέρα παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η
27/9/2021 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 12:00. Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες
είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο γήπεδα που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα. Σε
περίπτωση που δεν δηλωθεί δεύτερο γήπεδο η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα, σε
περίπτωση προβλήματος του ενός γηπέδου, να ορίσει αγώνα του σωματείου σε άλλο
γήπεδο με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Επίσης δύο
εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας
αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.
ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους, (ένα νοτίου και ένα βορείου
συγκροτήματος) και σε δύο γύρους και στο τέλος θα καταρτιστεί βαθμολογία. Οι δύο
πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου σε κάθε όμιλο θα
συμμετάσχουν στην τελική φάση (Final Four) που θα γίνει σε κλειστό γυμναστήριο
που θα ορίσει η Τ.Ε. Τα ζεύγη των ημιτελικών ορίζονται ως εξής Α1-Β2 και Β1-Α2.
*Για τη σειρά των ημιτελικών στο φάιναλ-φορ, θα γίνει κλήρωση στα γραφεία
της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου.
ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών
της Ε.Ο.Κ., για δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ.2 σε συνδυασμό και με τις
διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3γ και παρ. 4.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί
από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες- ήττες- μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο
σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average)
στους μεταξύ τους αγώνες.
β)Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal
average) σε όλους τους αγώνες τους στον ομίλου που συμμετείχαν.
γ)Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο τότε καταρτίζεται
βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που
ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η
μεταξύ τους κατάταξη.
δ)Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες
που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal
average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε)Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ)Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω
κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται
η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των
δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2004,
2005 και πέντε (5) αθλήτριες του 2006 και νεότερες και πληρούν τις προϋποθέσεις
του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα 12 αθλήτριες. Η
χρησιμοποίηση κορασίδων στο πρωτάθλημα νεανίδων δεν θα αποτελεί πρόβλημα
στην Ε.Ο.Κ. για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο πρωταθλημάτων. Επισημαίνεται
ότι στην προκριματική και τελική φάση των πανελληνίων πρωταθλημάτων δικαίωμα
συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο 12 αθλήτριες που θα αναγράφονται σε
ονομαστική κατάσταση η οποία θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου
αγώνα κάθε φάσης, στη γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης
αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η
αντικατάσταση αθλητριών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην
τελική.
ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα γίνονται στα γήπεδα που οι ομάδες θα δηλώσουν
και εφόσον τα γήπεδα αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ Δωδεκανήσου. Για τα
σωματεία που δεν έχουν δική τους αγωνιστική έδρα, χρειάζεται και συγκατάθεση της
αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο. Τα σωματεία οφείλουν να
μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν
διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου, η επιτροπή έχει το
δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο
σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.
*Οι αγώνες της περιόδου 2021-22 θα διεξάγονται σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Καμία αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας
(όπως κακοκαιρία, συμμετοχή παίκτη στη μικτή Δωδεκανήσου και σε Εθνική
Ομάδα). Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγω εκδρομών, υποχρεώσεων φοιτητών,
τραυματισμών αθλητών, σχολικών υποχρεώσεων, οικονομικής αδυναμίας σωματείου

κ.λ.π. κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αγώνες που θα αναβληθούν λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα ορίζονται εκ νέου από την επιτροπή
πρωταθλήματος της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου, είτε ενδιάμεσα είτε μετά τη λήξη
του εκάστοτε γύρου, χωρίς να αλλάζουν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των υπόλοιπων
αγωνιστικών.
Η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου διευκρινίζει στα σωματεία ότι αναβολή σε αγώνα
θα δίνεται μόνο σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου των πλοίων και θα
βεβαιώνεται από τα λιμεναρχεία. Οι ομάδες υποχρεούνται, εφόσον υπάρχει πλοίο
για τη μετακίνηση τους, να επιβιβαστούν σ’ αυτό, ανεξαρτήτως πιθανών
προβλέψεων για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, διότι σε διαφορετική
περίπτωση θα μηδενιστούν. Την ημέρα του ταξιδιού και εφόσον προκύπτει
πρόβλημα με τον απόπλου των πλοίων, οι ομάδες οφείλουν να επικοινωνούν με το
μέλος της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου κ. Φιλήμονα Χατζηαντωνίου (6932609225)
ή την πρόεδρο της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου κ. Ανδριάνα Μπαφίτη
(6942201200). Τυχόν αιτήματα σωματείων για αναβολές αγώνων, για σοβαρούς
λόγους που δεν προβλέπονται στο άρθρο, θα γίνονται δεκτά το αργότερο κάθε
Τετάρτη και θα εξετάζονται από την επιτροπή πρωταθλήματος της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ.
Δεν θα εξετάζονται αιτήματα σωματείων εφόσον περάσει η προθεσμία…
*Σε περίπτωσης μετακίνησης σωματείου στην Πάτμο, λόγω του ανοιχτού
γηπέδου, θα εξετάζεται διαφορετικά από την Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου, η
τέλεση ή αναβολή του αγώνα, εφόσον υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΦΕΣΕΙΣ
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών
παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα
κανονισμό διαιτησίας όργανα.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Τ.Ε.
Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου.
γ)Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή, κατά μεν της Επιτροπής
Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), κατά
δε της επιτροπής πρωταθλήματος, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
δ) Οι ενστάσεις θα συζητούνται μόνο εφόσον υποστηρίζονται και συνοδεύονται με
το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο). Το παράβολο των ενστάσεων ενώπιον της
Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. ορίζεται σε 50 €, για δε τις προσφυγές στην Ε.Ε.Δ. και Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε
όσα ορίζουν. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν τη συνέχιση του
πρωταθλήματος
ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων, καθορίζονται με
τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται παραπάνω. Τονίζεται
ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος στα
διάφορα πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 27 των
κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο
αγώνα, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 150 ευρώ, του αφαιρείται ένας
βαθμός από το τρέχον πρωτάθλημα και ένας από το επόμενο. Σε περίπτωση που
δεν καταβληθεί το χρηματικό πρόστιμο μέχρι την έναρξη της επόμενης
αναμέτρησης, δεν θα διεξάγεται το παιχνίδι, το υπαίτιο σωματείο θα μηδενιστεί
ξανά και θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο
δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες, τότε αποκλείεται από τους
υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος, μετά από εξέταση του θέματος από την
Τ.Ε., σύμφωνα και με το άρθρο 7.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα
σωματεία .
β) Τα έξοδα διαιτησίας που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ, τα έξοδα κριτών που
είναι για κάθε κριτή 8 ευρώ, καθώς και τα έξοδα οδικών μετακινήσεων διαιτητών-
κριτών που ανέρχονται σε 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο καλύπτονται από τα σωματεία .
ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την
παρουσία ιατρού, που θα παρουσιάζεται στη γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.
Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές δεν θα ξεκινούν τον αγώνα , και μετά από 15
λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και τα
γηπεδούχα σωματεία θα μηδενίζονται.
ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΓΕΝΙΚΑ
α)Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τους κανονισμούς
της Ε.Ο.Κ., καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή
συμπλήρωση και θα προκύψει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αποφασίζει η
Τ.Ε. Δωδεκανήσου.
β) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη γραμματεία πριν την
έναρξη του αγώνα τα παρακάτω:
1)‘Ένα χρονόμετρο.
2)‘Ένα χρονόμετρο 24'΄
3)Ταμπέλες με αριθμούς από 1-5 και δύο σημαίες κόκκινες με βάσεις
4) Μπλοκ φύλλου αγώνα και βέλος κατοχής μπάλας
γ) Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες MOLTEN size 6
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΑΦΙΤΗ Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ

0Shares

Comments (2)

Quando tiver dúvidas sobre as atividades de seus filhos ou a segurança de seus pais, você pode hackear seus telefones Android em seu computador ou dispositivo móvel para garantir a segurança deles. Ninguém pode monitorar o tempo todo, mas há um software espião profissional que pode monitorar secretamente as atividades dos telefones Android sem alertá-los. https://www.xtmove.com/pt/how-to-hack-someones-android-phone-without-touching-it/

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: in12.gr/μπάσκετ-ε-ι-δ-ι-κ-η-π-ρ-ο-κ-η-ρ-υ-ξ-η-πρωταθλη/ […]

Leave a comment