Scroll Top

VIDEO- ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 1 ου ΕΡΓΟΥ Ο ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΔΡΑΚΟΣ Έργα άνω των 3 εκ. ευρώ για την Ακαδημία μετά το 1964

IMG_2198

Στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας βρέθηκε και σήμερα, 24 η Αυγούστου 2023, ο
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος,
συνοδευόμενος από συνεργάτες του και υπηρεσιακούς της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και
Μνημείων Δήμου Ρόδου, προκειμένου να συντονίσει την έναρξη ενός (1) εκ των τριών (3) έργων
που έχει δρομολογηθεί να εκτελεστούν σταδιακά στο μνημειακό συγκρότημα.
Το πρώτο έργο, ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), αφορά
στον αύλειο χώρο του 22 ου Νηπιαγωγείου Ρόδου, το δεύτερο ποσού επίσης εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), αφορά σε εργασίες στα κουφώματα και το τρίτο
ποσού άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) αφορά στη συνολική αποκατάσταση
του σχολικού συγκροτήματος.
Σε ότι αφορά στο πρώτο έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση αύλειου χώρου στο σχολικό
συγκρότημα της Ακαδημίας», συμπεριλήφθηκε έπειτα από πρόταση του Αντιδημάρχου Δρα.
Στέφανου Ι. Δράκου, στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου
έτους 2023, με πίστωση ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(74.400,00€). Η αρμόδια Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, συνέταξε
την Τεχνική Έκθεση και τον Προϋπολογισμό αυτού και προχώρησε το σύνολο των
απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών έως και τη δημοπράτηση του έργου, η οποία και
διενεργήθηκε την 04 η Ιουλίου 2023, αλλά απέβη ΑΓΟΝΗ. Το έργο στη συνέχεια
επαναδημοπρατήθηκε. Σε αυτό, περιλαμβάνονται εργασίες για την αποκατάσταση της ανατολικής
όψης του κτηρίου, αποκατάσταση του δαπέδου του αύλειου χώρου, δημιουργία ράμπας για ΑμΕΑ,
τοποθέτηση παιδικής χαράς (τσουλήθρα κλπ) και νέας κούνιας.

02/02
Το δεύτερο έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά κτήρια Διεύθυνσης
Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων» ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(74.400,00€), συμπεριλήφθηκε κατόπιν αναμόρφωσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου έτους 2023,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες άμεσες ανάγκες μέχρι την ολοκλήρωση της
οριστικής μελέτης εφαρμογής που περιλαμβάνει τη συνολική αντικατάσταση των κουφωμάτων.
Το τρίτο έργο, ποσού άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€), αφορά στη συνολική
αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος και γι’ αυτό συντάσσεται οριστική μελέτη εφαρμογής
από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, η οποία βρίσκεται σε τελικό
στάδιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, θα υποβληθεί προς έγκριση στα αρμόδια Όργανα και
κατόπιν θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου με διεθνή διαγωνισμό. Πρόκειται δε, για τη
μοναδική συνολική επέμβαση στο κτήριο που έχει δρομολογηθεί από το 1964 έως σήμερα.
Ήδη προχώρησε η ολοκλήρωση επειγουσών επεμβάσεων άρσης τυχόν επικινδυνότητας με
αντίστοιχες εργασίες περιμετρικά του κτηρίου, οι οποίες θα επαναληφθούν όπου απαιτηθεί πριν
την έναρξη της σχολικής περιόδου, ενώ ταυτόχρονα εκτελούνται στο εσωτερικό του κτηρίου
μικρότερης κλίμακας εργασίες με αυτεπιστασία, όπως αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών,
τοπικές μονώσεις, ελαιοχρωματισμοί κ.α. κατά σειρά προτεραιότητας.
Τι παρέλαβε η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη:
 Το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, επιφάνειας 5.000τμ μόνο σε κτηριακό επίπεδο
(χωρίς τους αύλειους χώρους), το οποίο ΔΕΝ είχε υπαχθεί σε ολική επέμβαση από το
1964 (!).
Τι ΕΚΑΝΕ και τι ΚΑΝΕΙ:
Έκανε:
 Εργασίες με αυτεπιστασία μικρής κλίμακας όπου ήταν αναγκαίο και εφικτό σε όλα τα
σχολεία που στεγάζονται στο μνημειακό συγκρότημα της Ακαδημίας, όπως μονώσεις,
αποκαταστάσεις, ελαιοχρωματισμούς, επιδιορθώσεις τζαμιών ή/και κουφωμάτων,
αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών κτλ.
 Εργασίες επειγουσών επεμβάσεων άρσης τυχόν επικινδυνότητας περιμετρικά του
κτηρίου,
 Πιστώσεις εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (148.800,00€), τις οποίες
ενέγραψε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2023 της Διεύθυνσης
Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου για την εκτέλεση δύο (2) έργων, όπως
αυτά περιγράφονται ανωτέρω,

03/02
 Πιστώσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό έτους 2023 της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου
Ρόδου με πολυετή δαπάνη για την εκτέλεση του έργου συνολικής αποκατάστασης, οι
οποίες θα αναμορφωθούν προς τα πάνω με την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής,
 Ολοκλήρωσε τη μελέτη που αφορά στο έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση αύλειου χώρου
στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας», το οποίο και δημοπράτησε.
Κάνει:
 Έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα της
Ακαδημίας», το οποίο εκτελείται,
 Εργασίες με αυτεπιστασία μικρής κλίμακας όπου είναι αναγκαίο σε όλα τα σχολεία που
στεγάζονται στο μνημειακό συγκρότημα της Ακαδημίας με σειρά προτεραιότητας,
 Επανέλεγχο περιμετρικά του κτηρίου στο πλαίσιο των επειγουσών επεμβάσεων,
 Μελέτη για την «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά κτήρια Διεύθυνσης
Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων» και τη δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου με την
ολοκλήρωσή της,
 Οριστική μελέτη εφαρμογής για τη συνολική αποκατάσταση του κτηρίου, ύψους άνω των
τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€), η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Θα
ακολουθήσει η έγκριση και η δημοπράτησή της.
Εν κατακλείδι, όσα έχουν δρομολογηθεί για το σχολικό μνημειακό συγκρότημα της
Ακαδημίας, ΔΕΝ έγιναν ποτέ από το έτος 1964 (!) έως και σήμερα.
Στην παραπληροφόρηση απαντάνε τα ΕΡΓΑ μας (!).

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων

και Υπηρεσίας Δόμησης
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

0Shares