Scroll Top

Στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, απαντά το πλάνο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2021

0-02-05-2a265194fdc223e225d34bcc0b3bec8e3fa14d062ff89a0d948880f29f465c87_1c6d9f8b6fd61d

Στόχος του νέου πλέγματος δράσεων είναι, το Νότιο Αιγαίο ως πρωταθλητής του ελληνικού
τουρισμού επί τέσσερα συνεχή χρόνια, να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις της τουριστικής

αγοράς, στη μετά covid – 19 εποχή, παραμένοντας στην κορυφή

Στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία από την
πανδημία covid – 19, η οποία έχει φέρει αλλαγές στις συνήθειες και στα κριτήρια επιλογής του
προορισμού των εν δυνάμει ταξιδιωτών, είναι προσαρμοσμένο το νέο πλάνο δράσεων τουριστικής
προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2021, το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε
κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Μεταξύ των στόχων του νέου πλάνου που παρουσίασαν οι Κώστας Χρυσοχοΐδης και Γιάννης
Μαργαρίτης, Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Τουριστικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και
Κυκλάδων αντίστοιχα, είναι, το Νότιο Αιγαίο ως πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού επί
τέσσερα συνεχή χρόνια, να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και τάσεις της τουριστικής αγοράς,
παραμένοντας στην κορυφή, καθώς διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ελκυστικού και ασφαλούς
προορισμού, στην μετά covid – 19 εποχή. Αυτό θα επιτευχθεί με σύγχρονα εργαλεία και με στόχο
μεταξύ των άλλων, την υποστήριξη και αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας, που κερδίζει
διαρκώς έδαφος στις νέες συνθήκες, τη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο,
Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης των εν δυνάμει
επισκεπτών, όσον αφορά τον προορισμό.
Παράλληλα, στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε η μέχρι στιγμής
αποτύπωση των αποτελεσμάτων της on line καμπάνιας της Περιφέρειας για το ιδιαίτερο καλοκαίρι
του 2020, η πρώτη φάση της οποίας έχει ολοκληρωθεί ενώ η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όπως τονίστηκε, το 2020 ήταν μια χρονιά προκλήσεων και πρωτοφανών εξελίξεων στη παγκόσμια

βιομηχανία του τουρισμού. Ήταν αναπόφευκτο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ΑΕΠ της οποίας
προέρχεται κατά 97,1% από την τουριστική δραστηριότητα να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες
προκλήσεις και με ένα διεθνές περιβάλλον που το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήταν η
αβεβαιότητα και ευμεταβλητότητα των δεδομένων.
Η Περιφέρεια, ανταποκρινόμενη στις ανωτέρω συνθήκες καθώς και στην ανάγκη στήριξης της
οικονομικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προέβη σε ένα πρωτοποριακό για
τα δεδομένα του ελληνικού δημόσιου τομέα προγράμματος προβολής βασισμένη σε σύγχρονα
εργαλεία μάρκετινγκ, προχωρώντας σε στοχευμένες ενέργειες
H στρατηγική online προώθησης και το αντίστοιχο σχέδιο μέσων είχε τρία σημαντικά
χαρακτηριστικά:
1. Προσδιορίστηκαν με σαφήνεια το profile των δυνητικών επισκεπτών, όχι μόνο με
δημογραφικά, αλλά κυρίως με συμπεριφορικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, ειδικά σε
σχέση με το πως ο Covid-19 επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά, γεγονός που επέτρεψε
στην καλύτερη στόχευση της καμπάνιας.
2. Ο δυναμικός χαρακτήρας του σχεδίου μέσων επέτρεψε στην ΠΝΑ να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες συνθήκες αφού ένα στατικό και προαποφασισμένο
πλάνο προβολής υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και τις ραγδαίες εξελίξεις θα ήταν
καταδικασμένο να είναι παρωχημένο με τελικό αποτέλεσμα την αλόγιστη δαπάνη κρατικών
πόρων.
3. Η επιλογή των μέσων στα οποία έτρεξε η online καμπάνια έγινε μέσα από πλατφόρμες οι
οποίες υποστηρίζουν αυτοματοποιημένη διοχέτευση διαφημιστικών μηνυμάτων
(programmatic advertising) ανάλογα με τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των χρηστών.
Με τον τρόπο αυτό εξειδικεύτηκε στο μέγιστο βαθμό το ποιος και πού βλέπει την
διαφήμιση με αποτέλεσμα την βέλτιστη απόδοση των κρατικών πόρων.
Η πρώτη φάση της online καμπάνιας έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η δεύτερη φάση βρίσκεται σε
εξέλιξη. Με βάση τις εκθέσεις αποτελεσμάτων που μας παρέχουν οι πλατφόρμες μέσω των οποίων
διενεργήθηκε η καμπάνια, τα banners και το video των Aegean Islands κατά τη διάρκεια της α΄
φάσης είδαν 7.789.000 άτομα. Από την β’ φάση που βρίσκεται σε εξέλιξη, μόνο οι διαφημίσεις σε
μορφή native άρθρων έχουν εμφανισθεί σε περίπου 50.949.000 χρήστες μέχρι σήμερα.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχει στη
δημιουργία, τη συγχρηματοδότηση και το συντονισμό της Πρωτοβουλίας Φορέων Τουρισμού
στην οποία συμμετέχουν εκτός της ΠΝΑ, ο Δήμος Ρόδου το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η Ένωση
Ξενοδόχων Ρόδου, η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ρόδου, το Οικονομικό Επιμελητήριο
Δωδεκανήσου, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Η Πρωτοβουλία
μέσα από τεχνοκρατικές και συστηματικές παρεμβάσεις έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενιαία και
αξιόπιστη φωνή του προορισμού προς τα τοπικά, εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, αξιοποίησε
επικοινωνιακά και μεγιστοποίησε τα θετικά αποτελέσματα του τουρισμού στα νησιά μας εν μέσω
μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου, αλλά και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διαχείριση της σχετικής
με τον Covid-19 επικοινωνίας προς τα σχετικά με την τουριστική βιομηχανία κοινά.
Οι στόχοι και τα εργαλεία υλοποίησης προγράμματος προβολής για το 2021
Όσον αφορά το πλάνο τουριστικής προβολής για το 2021, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως

ενιαίος τουριστικός προορισμός συνεχώς επενδύει στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων:
– Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας.
– Στην υποστήριξη και αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας (γαστρονομικός,
πολιτιστικός, αθλητικός, θαλάσσιος/ναυτικός κ.ά.) της Περιφέρειας.
– Στην ανάδειξη και διάδοση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών της Περιφέρειας,
των παραδοσιακών προϊόντων, του πολιτιστικού και φυσικού τους πλούτου.
– Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
– Στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν ταξιδιωτικής δαπάνης και της μέσης διάρκειας
παραμονής.
– Στη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
– Στη βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης όσον αφορά τον προορισμό των εν
δυνάμει επισκεπτών.

Οι δράσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι είναι:
 Παραγωγή διαφημιστικών videos της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
◦ Δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
◦ Δομική & λειτουργική αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας
http://aegeanislands.gr/
◦ Περαιτέρω σχεδιασμός και ανάπτυξη του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
http://likenoother.aegeanislands.gr/
◦ Διαχείριση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ καθώς και
του Blog http://likenoother.aegeanislands.gr/
◦ Δημιουργική απεικόνιση (digital posters), creative brand και story telling
◦ Επικαιροποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
καθώς και δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου τους
◦ Επανασχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας (digital media plan)
◦ Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου σε Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας ΜΜΕ
◦ Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου σε Διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ
◦ Στοχευμένες Διαφημιστικές καταχωρήσεις
◦ Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης & προφίλ τουριστών
◦ Ενέργειες Προώθησης B2B
◦ Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows και Workshops

◦ Φιλοξενίες
◦ Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators
◦ Προωθητικό υλικό / αναμνηστικά δώρα
◦ Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις , αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις

Το Γραφείο Τύπου

0Shares

Comments (2)

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: in12.gr/στις-νέες-συνθήκες-της-παγκόσμιας-του/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 32196 more Information on that Topic: in12.gr/στις-νέες-συνθήκες-της-παγκόσμιας-του/ […]

Leave a comment