Scroll Top

Ομιλία του Βασίλη Α. Υψηλάντη στην Ολομέλεια της Βουλής επί του ΝΣ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ασφάλεια στις μεταφορές.

ΟΜΙΛΊΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης μίλησε
στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
για το θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων
και την ασφάλεια των μεταφορών.
Τόνισε ότι η σύσταση εθνικού οργανισμού, για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών ήταν
αίτημα χρόνιο και επιτακτικό και η δημιουργία του αποτελεί μια απάντηση στην αδράνεια.
Επίσης, ότι η προσδοκία θετικής συμβολής, του υπό σύσταση φορέα, στην ασφάλεια των
συγκοινωνιών στη χώρα μας είναι μεγάλη, αφού εγγυάται με τον καλύτερο τρόπο, την
αποτελεσματικότερη τήρηση των ρυθμίσεων ασφαλείας.
Η ομιλία του Κοσμήτορα και Βουλευτή Δωδεκανήσου είναι η ακόλουθη:

Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ να μην υπάρξει ποτέ η ανάγκη να κληθεί η πολιτεία να
εφαρμόσει το σκέλος του ΝΣ που αφορά την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών
ατυχημάτων αλλά
μετ´επιτάσεως να ασχολείται με το δεύτερο τμήμα αυτού σε σχέση με την ασφάλεια των
μεταφορών. Οφείλουμε όμως, από την άλλη πλευρά, να τονίσουμε ότι είναι υψίστης
σημασίας η ΕΥΘΥΝΗ της πολιτείας να διαθέτει το κατάλληλο εκείνο νομικό και οργανωτικό
εκείνο πλαίσιο, που ο μη γένοιτο, στις περιπτώσεις που επισυμβούν τέτοιου είδους
ατυχήματα να υπάρχει η δυνατότητα μιας ουσιαστικής διερεύνησης των αιτιών από
υπηρεσιακές τέτοιες δομές, που καλά οργανωμένες και στελεχωμένες, θα μπορούν να
εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα και πορίσματα για την διαλεύκανση των αλλά και προς
αποτροπή άλλων παρομοίων στο μέλλον.
Και αυτή την ΕΥΘΥΝΗ θα έλεγα και την ευαισθησία έναντι των πολιτών, κ. Υπουργέ,
επιδεικνύετε με αυτό αλλά και με άλλα νομοθετήματα που έχετε εισαγάγει αυτήν τετραετία,
συμμετέχοντας ενεργά και πρωτότυπα στην εργώδη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ν ’αλλάξει προς το καλύτερο και να εκσυγχρονίσει
τη χώρα μας. Είναι ουσιαστικά και αυτό που εισπράττει και ο μέσος Έλληνας πολίτης στην
καθημερινότητα του και που την διακρίνει από το παρελθόν και ιδιαίτερα από αυτό της
θλιβερής περιόδου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η σύσταση του συγκεκριμένου εθνικού οργανισμού, ήταν αίτημα χρόνιο και επιτακτικό και η
δημιουργία του αποτελεί μια απάντηση στην ΑΔΡΑΝΕΙΑ.
Αποτελεί επιπρόσθετα συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 996 του
2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά
με την διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία
και την κατάργηση της Οδηγίας 94/56/ΕΚ, καθώς και την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με τις διατάξεις του 5 ου Κεφαλαίου της Οδηγίας 2016/798 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 για την ασφάλεια των
σιδηροδρόμων.
Είναι κάτι που έρχεται να προστεθεί σε άλλες σημαντικές ενέργειες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, όπως ο Ν. 4757/2020, με τον οποίον συστάθηκε η αρχή
Πολιτικής Αεροπορίας, η λεγόμενη ΑΠΑ, ικανοποιώντας έτσι την δέσμευση της χώρας μας
για το διαχωρισμό του ρυθμιστή της ΑΠΑ από τον πάροχο της αεροναυτιλίας, την ΥΠΑ. Με δε
τον νόμο, 4974/ 2022 καταργήθηκε η ΡΑΕΜ, η ρυθμιστική αρχή επιβατικών μεταφορών, μια
ρυθμιστική αρχή, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά δεν λειτουργούσε,
οριοθετήθηκαν οι αρμοδιότητες του υπουργείου και των περιφερειών και ΕΠ γίνε πλήρης
διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, απονέμοντας στον ΟΣΕ, το έργο
του διαχειριστή της υποδομής.
Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο είναι η κορωνίδα αυτής της προσπάθειας. Με την ενοποίηση δύο
επιτροπών διερεύνησης ατυχημάτων. Αυτής των αεροπορικών, με αυτής των
σιδηροδρομικών και τη σύσταση ενός νέου εθνικού οργανισμού διερεύνησης αεροπορικών
και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και ασφάλειας μεταφορών. Σκοπός μας είναι να
λειτουργήσουν ενεργά, αφήνοντας παθογένειες του παρελθόντος.
Με την ενοποίηση και ενεργοποίηση του νέου φορέα, ενοποιούνται τα όργανα διοίκησης, το
νέο πενταμελές συμβούλιο θα αποτελείται από τρία μέλη, τον πρόεδρο και άλλα δύο μέλη
αρμόδια για τα αεροπορικά δυστυχήματα και δύο μέλη, δηλαδή τον αντιπρόεδρο και άλλο
ένα άτομο, για τα σιδηροδρομικά. Μπαίνει έτσι ένα οριστικό τέλος στο σημερινό καθεστώς
της λειτουργίας δύο επιτροπών με συναφές αντικείμενο , γεγονός που ενίσχυε την
γραφειοκρατία και ευνοούσε την καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου για τη διαφύλαξη
της ασφάλειας των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.
Συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αυτοτελής μονάδα μελετών και
διερευνήσεων, η οποία θα αποτελείται πλέον από τρία γραφεία. Το γραφείο των
αεροπορικών ατυχημάτων, το γραφείο των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και το γραφείο
πρόληψης, ανάλυσης και στατιστικής, τα οποία θα στελεχωθούν από τους υπάρχοντες
διερευνητές της ΕΔΑΑΠ. Η λειτουργία της μονάδας αυτής θα απολαμβάνει πλήρους
ανεξαρτησίας. Μετατάσσονται διοικητικοί υπάλληλοι στο Υπουργείο Μεταφορών και
Υποδομών, προκειμένου στη συνέχεια να τους διαθέσει στο νέο φορέα σύμφωνα με τις
ανάγκες του. Παρέχεται τέλος η δυνατότητα συνεργασίας, σε τρίτους διερευνητές και
τεχνικούς συμβούλους προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη απουσία διερευνητών, ιδίως στον
τομέα των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ενισχύοντας το έργο τους παρέχοντας οικονομικά
κίνητρα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένας φορέας, ο οποίος είναι μικρός μεν σε
μέγεθος, αλλά σημαντικά δε ευέλικτος. Και όλα αυτά δίχως να επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός.
Η προσδοκία θετικής συμβολής, του υπό σύσταση φορέα, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών
στη χώρα μας είναι μεγάλη αφού εγγυάται την με τον καλύτερο τρόπο αποτελεσματικότερη
τήρηση των ρυθμίσεων ασφαλείας.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Δεδομένης της σημασίας του νομοσχεδίου τόσον για την ανθρώπινη ζωή όσον και για
θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της χώρας μας, δηλώνω ότι το υπερψηφίζω.

0Shares

Comments (2)

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: in12.gr/ομιλία-του-βασίλη-α-υψηλάντη-στην-ολομ/ […]

Leave a comment