Scroll Top

Καμία συστημική τράπεζα δεν δίνει δάνειο στο Δήμο Ρόδου. Αστεία τα όσα ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο.

Untitled-1

Τα ψέματα αποτελούν τη δεύτερη «φύση» του Αλέξανδρου Κολιάδη, ο οποίος φαίνεται πως για κάθε σημαντικό θέμα του δήμου, κρύβει και ένα στο τσεπάκι του, για να παραπλανήσει τους συνομιλητές του και την κοινή γνώμη.
Στο σόου που έδωσε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου, ένα από τα ψέματα που αράδιασε ήταν για το θέμα του περιβόητου δανείου, όταν ισχυρίστηκε πως δύο συστημικές τράπεζες κατέθεσαν σχετική πρόταση χορήγησής του στο δήμο Ρόδου. Βέβαια,  αν και πολλές φορές στην τοποθέτησή του, προκειμένου να γίνει πιστευτός είπε πως θα αναφέρει και τα ονόματα των τραπεζών, ουδέποτε το έκανε, διότι καμία δεν έδειξε ενδιαφέρον για την χορήγηση δανείου προς το δήμο της Ρόδου.
Όλες οι συστημικές τράπεζες, αρνήθηκαν την χορήγηση δανείου με διάφορα προσχήματα αφού ο κ. Κολιάδης, ο αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος οικονομικών Κώστας Χαλκιάς, και μέλη της δημοτικής αρχής, με τις  δηλώσεις τους περί «καμένης γης», κατάντησαν το δήμο αφερέγγυο και επαίτη.
Ο κ. Κολιάδης γνώριζε εξ αρχής και πολύ καλά μάλιστα, πως καμία τράπεζα δεν ήταν διατεθειμένη να χορηγήσει δάνειο προς το δήμο Ρόδου, παρά την οικονομική ευρωστία που διαθέτει, γιατί ο ίδιος και οι συνεργάτες του, τον απαξίωσαν με τις δηλώσεις τους πως βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης. Αλλά επέλεξε να πει ψέματα στο δημοτικό συμβούλιο για τις δύο συστημικές τράπεζες, μπλόφαρε όπως συνηθίζει να κάνει για να ξεγελάσει το Ροδιακό λαό.
 Όμως  «ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικοκύρη» όπως λέει και μια λαϊκή παροιμία μας, αφού η εισήγηση που κατατέθηκε προς τη Δημοτική Επιτροπή και αφορά την υποβολή αίτησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη λήψη δανείου ύψους 9,5 εκατ, ευρώ, και υπογράφεται από τον κ. Χαλκιά και τη διευθύντρια οικονομικών του δήμου Ρόδου Παρασκευή Καλογήρου, αναφέρει πως καμία από τις συστημικές τράπεζες, δεν δέχτηκε να χορηγήσει δάνειο, ούτε καν να συζητήσει με τη δημοτική αρχή, όπως φαίνεται.
 Ο Ροδιακός λαός, για να δικαιολογήσει το αφήγημα του κ. Κολιάδη «περί καμένης γης», θα αναγκαστεί στα επόμενα είκοσι χρόνια, να πληρώσει αδρά για την εξόφληση του δανείου από το δήμο Ρόδου ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, και με υψηλό επιτόκιο 8,5%, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο νέου δανεισμού το προσεχές χρονικό διάστημα.
 Υ.Γ Το απόσπασμα είναι από την αναφορά του κ. Κολιάδη στο επίμαχο θέμα του δανείου από 2 συστημικές τράπεζες.

Το σχετικό απόσπασμα της εισήγησης προς τη Δημοτική Επιτροπή 

ΙΙ. Η τήρηση δημοσιότητας κατά τη διαδικασία λήψης δανείου
Στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης
των διακρίσεων, του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, καθώς και την εξ αυτών
απορρέουσα υποχρέωση διαφάνειας, ο Δήμος Ρόδου γνωστοποίησε εγγράφως την
ανωτέρω απόφασή του σε όλα τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στη
Ρόδο και δη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.,
στην Alpha Βank Α.Ε., στην Εurobank Α.Ε. και στην Παγκρήτια Τράπεζα, καθώς και
στην εδρεύουσα στην Αθήνα τράπεζα Optima Bank αλλά και στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΙΙΙ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος
Επί του αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπέβαλε ο Δήμος Ρόδου,
αποκρίθηκε αρνητικά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία δήλωσε ότι δεν
προτίθεται να εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, ενώ δεν ανταποκρίθηκαν με
οποιοδήποτε τρόπο επικοινίας, μέχρι σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Alpha
Βank Α.Ε. και η Παγκρήτια Τράπεζα. Αντιθέτως, αν και εκδήλωσαν εγγράφως
ενδιαφέρον και έλαβαν όλα τα οικονομικά στοιχεία που ζήτησαν, οι τράπεζες
Εurobank Α.Ε. και Optima Bank, εντούτοις δεν υπέβαλαν μέχρι σήμερα τελική
πρόταση, σε αντίθεση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που μετά την
ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας υπέβαλε τη με αριθμό πρωτοκόλλου
63592_24/24-5-2024 «προσφορά δανείου για ισοσκέλιση προϋπολογισμού», η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

0Shares